நீரிழப்பு ஏற்படுத்தும் உணவுகள்

சர்க்கரை பானங்கள்

புளுபெர்ரி

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

சோயா.

தேநீர்.

கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள்.

நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்