மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்தும் உணவுகள்

Nov 24, 2022

Mona Pachake

மது

பசையம் கொண்ட உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட தானியங்கள்

பால் மற்றும் பால் பொருட்கள்

அதிக கொழுப்பு இறைச்சி

வறுத்த அல்லது துரித உணவு