அசிடிட்டியை குணப்படுத்தும் உணவுகள்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

 இஞ்சி

ஓட்ஸ்

முட்டை

மீன்

சிட்ரஸ் அல்லாத பழங்கள்