வீட்டிலேயே காய்ச்சலை குணப்படுத்தும் உணவுகள்

மூலிகை தேநீர்

தேன்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

பெர்ரி

இஞ்சி

தேங்காய் தண்ணீர்

ஓட்ஸ்