ஹார்மோன் சமநிலையை சீர்குலைக்கும் உணவுகள்

சிவப்பு இறைச்சி.

சோயா பொருட்கள்.

பால் பொருட்கள்.

காஃபின்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.

சில காய்கறிகள்.

மது