வலுவான எலும்புகளை உருவாக்க உதவும் உணவுகள்

Nov 14, 2022

Mona Pachake

பால், பாலாடைக்கட்டி மற்றும் பிற பால் உணவுகள்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்

சோயா பீன்ஸ்

டோஃபு.

கொட்டைகள்.

கோதுமை

மீன்