கவனத்தை அதிகரிக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பச்சை, இலை காய்கறிகள்.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

பெர்ரி.

தேநீர் மற்றும் காபி.

அக்ரூட் பருப்புகள்.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

முழு தானியங்கள்.

மேலும் அறிய