வயிற்று கொழுப்பை குறைக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பூசணிக்காய்

சுண்டல்

ஓட்ஸ்

ராஸ்பெர்ரி

கருப்பு பீன்ஸ்

அக்ரூட் பருப்புகள்

சால்மன் மீன்