பதட்டத்தை குறைக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சால்மன் மீன்.

கெமோமில்.

மஞ்சள்.

டார்க் சாக்லேட்.

தயிர்.

பாதாம்.

அவுரிநெல்லிகள்.