மலச்சிக்கலில் இருந்து விடுபட உதவும் உணவுகள்

கொடிமுந்திரி

ஆப்பிள்கள்

பேரிக்காய்

கிவி

அத்திப்பழம்

சிட்ரஸ் பழங்கள்