மலச்சிக்கலைத் தவிர்க்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்

கிவி

சிட்ரஸ் பழங்கள்

கொடிமுந்திரி

ஆளி விதைகள்

பருப்பு

பேரிக்காய்