கொலஸ்ட்ராலைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்.

பார்லி மற்றும் பிற முழு தானியங்கள்.

பீன்ஸ்.

கத்திரிக்காய் மற்றும் ஓக்ரா.

கொட்டைகள்.

காய்கறி எண்ணெய்கள்.

ஆப்பிள்கள், திராட்சைகள், ஸ்ட்ராபெர்ரிகள், சிட்ரஸ் பழங்கள்.

மேலும் அறிய