குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் சோர்வை குறைக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பதப்படுத்தப்படாத உணவுகள்

புதிய, பருவகால பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

முழு தானியங்கள்

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

வைட்டமின்கள் மற்றும் சப்ளிமெண்ட்ஸ்

வாழைப்பழங்கள்

ஓட்ஸ்