சைனஸில் இருந்து விடுபட உதவும் உணவுகள்

காரமான உணவுகள்

அன்னாசி

முள்ளங்கி

பூண்டு

இஞ்சி

மஞ்சள்