முழங்கால் வலியைப் போக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கால்சியம் நிறைந்த பால் பொருட்கள்

பச்சை மற்றும் இலை காய்கறிகள்

கொழுப்பு மீன் மற்றும் மீன் எண்ணெய்கள்

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

பழங்கள் மற்றும் பெர்ரி

முட்டைகள்

முழு தானியங்கள்

மேலும் அறிய