குளிர்காலத்தில் செரிமானத்திற்கு உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பச்சை இலை காய்கறிகள்

வேர் காய்கறிகள்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

வைட்டமின் டி நிறைந்த உணவுகள்

பீன்ஸ்

முழு தானியங்கள்

பெர்ரி