உங்கள் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் தண்ணீர்.

தயிர்.

தர்பூசணி.

லஸ்ஸி.

வெள்ளரிக்காய்.

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

கரும்பு சாறு.