மலச்சிக்கலை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

மது.

கோதுமை.

பதப்படுத்தப்பட்ட தானியங்கள்.

பால் மற்றும் பால் பொருட்கள்.

இறைச்சி.

வறுத்த உணவுகள்

துரித உணவுகள்.