வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

முட்டை

ஆளி விதைகள்

பருப்பு

சிவப்பு மிளகாய்

இஞ்சி

பச்சை தேயிலை தேநீர்

கொட்டைவடி நீர்

ப்ரோக்கோலி