உங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

 முழு தானியங்கள்

கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகள்

இனிப்பு மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட பானங்கள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

மாவுச்சத்துள்ள காய்கறிகள்

பால்