உங்கள் மாதவிடாய் வலியை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

Mar 29, 2023

Mona Pachake

காரமான  உணவுகள்.

பீன்ஸ்.

வறுத்த உணவுகள்.

பால் மற்றும் பிற பால் பொருட்கள்.

கொழுப்பு உணவுகள்.

காஃபின்.

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்