கொலஸ்ட்ராலை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்.

பார்லி மற்றும் பிற முழு தானியங்கள்.

பீன்ஸ்.

கத்திரிக்காய் மற்றும் ஓக்ரா.

கொட்டைகள்.

தாவர எண்ணெய்.

ஆப்பிள்கள், திராட்சைகள், ஸ்ட்ராபெர்ரிகள், சிட்ரஸ் பழங்கள்.