மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொழுப்பு மீன்

முட்டைகள்

பூசணி விதைகள்

கருப்பு சாக்லேட்

மஞ்சள்

கெமோமில்

தயிர்

மேலும் அறிய