அடைபட்ட தமனிகளைத் தடுக்கும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பெர்ரி

பீன்ஸ்

மீன்

தக்காளி மற்றும் தக்காளி பொருட்கள்

வெங்காயம்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

ஆளி விதைகள்

மேலும் அறிய