நாசி நெரிசலில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

தேன்.

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

பூசணி விதைகள்.

இஞ்சி.

வெங்காயம்

திராட்சைப்பழம்

அன்னாசி