ஆஸ்துமாவின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கும் உணவுகள்

ஆப்பிள்

சால்மன் மீன்

பீன்ஸ்

இஞ்சி

மஞ்சள்

கீரை