வியக்கத்தக்க வகையில் அதிக சர்க்கரை அளவைக் கொண்ட உணவுகள்

Author - Mona Pachake

குறைந்த கொழுப்பு தயிர்

பார்பிக்யூ சாஸ்

கெட்ச்அப்

பழச்சாறு

ஸ்பாகெட்டி சாஸ்

சாக்லேட் பால்

கிரானோலா

மேலும் அறிய