எடை இழப்புக்கு தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சர்க்கரை பானங்கள்.

வேகவைத்த உணவுகள்.

வறுத்த உணவுகள்.

பதப்படுத்தப்பட்ட துரித உணவு.

சீவல்கள்.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரொட்டிகள் மற்றும் பாஸ்தாக்கள்.

வெள்ளை அரிசி.

மேலும் அறிய