தூங்கும் முன் இதை சாப்பிடாதீங்க

தக்காளி

சீஸ் பர்கர்கள்

டோனட்ஸ்

சாக்லேட்டுகள்

உலர்ந்த பழம்

காரமான உணவுகள்