ஆரோக்கியமான கண்களுக்கு உங்கள் உணவில் சேர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சிவப்பு கேப்சிகம்

விதைகள்.

இருண்ட, இலை காய்கறிகள்.

கேரட்.

முட்டைகள்.

ப்ரோக்கோலி மற்றும் பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள்.

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்.

மேலும் அறிய