உடல் எடையை குறைக்க இரவில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

உறைந்த மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட பானங்கள்

கெட்ச்அப்

உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்

சீஸ்

பீஸ்ஸா

கொட்டைகள்

அதிக கொழுப்பு இறைச்சி

மேலும் அறிய