ஜிம்மிற்கு முன் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்.

ஆற்றல் பானங்கள்.

கொட்டைகள்.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை.

அவகேடோ

பால் பொருட்கள்

வறுத்த உணவுகள்.

மேலும் அறிய