சளி மற்றும் இருமலின் போது தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

இனிப்பு என்று உணவுகள்

குளிர் பானங்கள்

காரமான உணவுகள்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

பால்

மது

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்