மாதவிடாய் காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

காரமான உணவுகள்

சிகரெட்

மது

காஃபின்

அதிக கொழுப்பு