மாதவிடாய் காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

உப்பு / அதிக சோடியம் உணவுகள்.

இனிப்புகள் / அதிக சர்க்கரை உணவுகள்.

காஃபின் / தேநீர் / காபி.

மதுபானங்கள்.

காரமான உணவுகள்.

அதிக கொழுப்பு இறைச்சி

சிப்ஸ் மற்றும் சீஸ்