சிறந்த மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சர்க்கரை பானங்கள்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

டிரான்ஸ் ஃபாஸ்டுகள் அதிகம் உள்ள உணவுகள்

மிகவும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

கொழுப்பு மீன்

மது

புகையிலை பயன்பாடு

மேலும் அறிய