நீங்கள் எடை குறைக்க திட்டமிட்டால் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Feb 03, 2023

Mona Pachake

உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்.

சர்க்கரை பானங்கள்.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவால் செய்யப்பட்ட உணவுகள்

மிட்டாய் பார்கள்.

பேஸ்ட்ரிகள், குக்கீகள் மற்றும் கேக்குகள்.

சில வகையான ஆல்கஹால் (குறிப்பாக பீர்)

பனிக்கூழ்.