ஆஸ்துமா இருந்தால் இந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும்

பூண்டு

பனிக்கூழ்

பால் பொருட்கள் குறிப்பாக தயிர்

மீன்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

எண்ணெய் உணவுகள்