எலும்பு பிரச்சனைகள் இருந்தால் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

அதிக உப்பு உணவுகள்.

மது.

பீன்ஸ்/பருப்பு வகைகள்.

கோதுமை

வைட்டமின் ஏ.

காஃபின்.