கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

வறுத்த உணவுகள்

அதிக கொழுப்பு பால் பொருட்கள்

தேங்காய்

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகள்

இனிப்புகள்

பேக்கரி பொருட்கள்