மனச்சோர்வு அல்லது பதட்டம் இருந்தால் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

பழச்சாறு

சோடா

ரொட்டி டோஸ்ட்

சோயா சாஸ்

கெட்ச்அப்

கொட்டைவடி நீர்

மது