உங்களுக்கு பிசிஓஎஸ் இருந்தால் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்...

சர்க்கரை பானங்கள்

வறுத்த உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகள்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு

பால் உணவுகள்

கொழுப்பு உணவுகள்