டெங்கு இருந்தால் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

காரமான உணவுகள்

கொட்டைவடி நீர்

சோடா

அசைவ உணவு

எண்ணெய் மற்றும் வறுத்த உணவுகள்