பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம் இருந்தால் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

வறுத்த உணவுகள்

துரித உணவுகள்

சர்க்கரை பானங்கள்

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகள்

ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள்

மது