குளிர்காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Nov 07, 2022

Mona Pachake

பால் பொருட்கள்.

இறைச்சி மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.

சாலடுகள் மற்றும் மூல உணவு.

பதப்படுத்தப்பட்ட சாறுகள்

கொழுப்பு உணவுகள்

இனிப்புகள்.