கோடையில் வயிற்று உஷ்ணத்தைத் தவிர்க்கும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

அதிகப்படியான சாஸ்கள்

வறுத்த உணவுகள்

முழு கொழுப்பு இறைச்சி

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

அதிக காபி

மது

சிட்ரஸ் பழங்கள்

பதப்படுத்தப்பட்ட பானங்கள்

மேலும் அறிய