வாய் துர்நாற்றத்தை உண்டாக்கும் உணவுகள்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

கடலை வெண்ணெய்

கொட்டைவடி நீர்

வெங்காயம்

பூண்டு