நீங்கள் மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Jan 02, 2023

Mona Pachake

உயர் புரதம்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட சர்க்கரை

காஃபின்

வறுத்த உணவுகள்

மது.