பசி இருந்தால் சாப்பிடவே கூடாத உணவுகள் இவை

சிப்ஸ்  மற்றும் வறுத்த உணவுகள்

ஆரஞ்சு சாறு

காரமான உணவுகள்

கொட்டைவடி நீர்

சோடா

சீஸ்