எண்டோர்பின் அளவை அதிகரிக்க உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொக்கோ

காரமான உணவுகள்

ஜின்ஸெங்

வெண்ணிலா பீன்

சாக்லேட்

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்

வெண்ணெய் பழங்கள்

மேலும் அறிய